top of page

Bossen en vennen

Het Heideveld beslaat eind 2013 een oppervlakte van 343 ha. Hiervan is ongeveer 40 hectare bos, dat voor het grootste gedeelte ligt achter de buurtschap Baars. Enkele hectares liggen ten westen van Marijenkampen.

 

Deze bossen waren tot 1964 gesloten voor het publiek. Dat was vreemd, want Het Heideveld is een gemeenschappelijk bezit. Nadat in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Steenwijkerwold op het sluiten van deze bossen aanmerkingen waren gemaakt, werden de hekken verwijderd. De bossen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de hout productie en bestaat voornamelijk uit naaldhout. Als gevolg van stormen en dunning worden deze percelen ingeplant met loofbos. Ook vindt er natuurlijke verjonging plaats.


Het Jodenveentje

De geschiedenis van het ontstaan van de naam “het Jodenveentje” Op 1 april 1818 werd door generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. Hij kocht het 800 ha grote landgoed Westerbeek, dat voor 7/8 deel uit woeste grond bestond. Hij wilde deze grond laten bewerken door de duizenden verarmde gezinnen en hen daarmee een nieuw bestaan laten opbouwen.

 

In 1820 werd de kolonie Willemsoord gesticht. In de buurtschap “De Pol” kwam een kleine Joodse gemeenschap, die een eigen synagoge, school en begraafplaats zou krijgen. De synagoge, die op de hoek van de Löhnislaan en De Pol stond werd omstreeks 1825 afgebroken. Een woonplaats van ruim 100 joden, die aldaar een nieuwe mogelijkheid geboden kregen een bestaan op te bouwen. Waar nu camping “’t Veentje” zich bevindt, stond vroeger de boerderij van een Joodse familie van Goor. Zo werd in de volksmond “het Jodenveentje” genoemd.

bossen_vennen_01.jpg
bossen_vennen_02.jpg
bossen_vennen_03.jpg
bottom of page