top of page

Werkgebied

Het grondgebied van Het Heideveld is gesitueerd aan de weerszijden van de Steenwijkerweg in Willemsoord, te weten: een gedeelte gelegen in Marijenkampen en Basse aan de westzijde van deze weg en een gedeelte gelegen op De Pol en Baars aan de oostzijde.


In 2013 heeft Het Heideveld een gedeelte van de eigendommen teruggekocht, dat men in 1820 af moest staan aan de Maatschappij van Weldadigheid. Het gaat om de percelen langs de weerszijden van de Steenwijkerweg in Willemsoord.


Het gebied bestaat uit:

  • Landerijen 

  • Bossen en boswallen

  • Vennen

  • Wegen en Paden


Landerijen
De landerijen worden verhuurd en verpacht. Degene, die land wil huren of pachten, moet een verzoek indienen bij het bestuur.
 

Vorming
Vorming van nieuwe percelen

landerijen_Vorming1.png

Vorming van nieuwe percelen

Bossen en boswallen
De bossen zijn opengesteld voor het publiek. Het bosgebied is oorspronkelijk aangelegd voor de houtproductie en bestaat uit: fijn spar, grove den, douglas en larix.
Onderhoud
Het onderhoud van de bossen bestaat uit dunning en aanplant. Gedeelten van het naaldhout zijn vervangen door loofhout. De boswallen zijn beschermde natuur en landschappelijke elementen.

bosen_boswallen_Onderhoud1.png

Het onderhoud van de bossen bestaat uit dunning en aanplant. Gedeelten van het naaldhout zijn vervangen door loofhout. De boswallen zijn beschermde natuur en landschappelijke elementen.

Vennen

In het landschap treft men poelen en vennen aan. De bekendste zijn: het Jodenveentje, en het Koningsveentje, beiden te De Pol, en het vennetje in het bos langs de Woldweg te Baars.JodenveentjeDe kwaliteit van het water in het Jodenveentje wordt gemeten.

vennen_Jodenveentje1.png

In het Jodenveentje wordt hier de hoeveelheid modder/bagger gemeten.

Wegen en Paden

In 2007 heeft Het Heideveld een vijver aangelegd in het ijsbaanbos op Marijenkampen. BeukenZieke beuken langs de Kerkhoflaan zijn vervangen door in landse eiken.

wegen_paden_Beuken.png

Zieke beuken langs de Kerkhoflaan zijn vervangen door in landse eiken.

bottom of page