top of page
  • Foto van schrijverHet Heideveld

Uitnodiging algemene vergadering van stemgerechtigden

Het Heideveld te Steenwijkerwold houdt op donderdag 4-april 2019 haar algemene vergadering voor stemgerechtigden, in café De Steen te Willemsoord om 20.00 uur.


De agenda en de jaarstukken liggen vanaf woensdag 27-maart tot en met

woensdag 3-april 2019 ter inzage bij de secretaris aan huis.

Wel vooraf telefonisch afspreken.

( secretaris : G.R. Eilers, De Beek 2, 8341 TC Steenwijkerwold, tel. 06-409 606 45 )


Op de agenda staan o.a.

  • Notulen van de algemene vergadering van 22-maart 2018.

  • Jaarverslag 2018 waarin opgenomen de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019.

  • Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar de heer R Lugtenberg. Stemgerechtigden kunnen schriftelijk tot en met uiterlijk woensdag 3-april 2019 andere kandidaten voordragen.


Om mogelijk het aantal stemmen te kunnen bepalen dienen de stemgerechtigden het laatste ontvangen aanslagbiljet van de waterschapslasten bij zich te hebben.


Bestuur Het Heideveld
Comments


bottom of page