Uitnodiging algemene vergadering van stemgerechtigden

Het Heideveld te Steenwijkerwold houdt op donderdag 4-april 2019 haar algemene vergadering voor stemgerechtigden, in café De Steen te Willemsoord om 20.00 uur.


De agenda en de jaarstukken liggen vanaf woensdag 27-maart tot en met

woensdag 3-april 2019 ter inzage bij de secretaris aan huis.

Wel vooraf telefonisch afspreken.

( secretaris : G.R. Eilers, De Beek 2, 8341 TC Steenwijkerwold, tel. 06-409 606 45 )


Op de agenda staan o.a.

  • Notulen van de algemene vergadering van 22-maart 2018.

  • Jaarverslag 2018 waarin opgenomen de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019.

  • Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar de heer R Lugtenberg. Stemgerechtigden kunnen schriftelijk tot en met uiterlijk woensdag 3-april 2019 andere kandidaten voordragen.


Om mogelijk het aantal stemmen te kunnen bepalen dienen de stemgerechtigden het laatste ontvangen aanslagbiljet van de waterschapslasten bij zich te hebben.


Bestuur Het Heideveld